Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013

Thứ bảy - 10/08/2013 17:28

Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LIÊN ĐỒNG                               Độc lập - tự do - hạnh phúc
                                                                
                                                         Diễn Liên, ngày 31/ 5 / 2013.

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013

 

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Thưa các thầy, các cô giáo, các cán bộ nhân viên, cùng toàn thể các em thân mến!
Năm học 2012 - 2013 là năm học tiếp tục hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước được tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
2.  Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
3. Chăm lo, đầu tư phát triển Ðội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
4.Chú trọng công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất.
Với các nhiệm vụ trọng tâm đó, bước vào khai giảng, triển khai năm học, trước rất nhiều thuận lợi, đồng thời với không ít khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực cao độ của thầy và trò, Trường chúng ta nay đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu cơ bản: như chất lượng HSG, chất lượng đại trà, chất lượng đạo đức học sinh,... Các hoạt động khác tiếp tục phát triển và đạt các thành quả mới.
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Thưa các thầy, các cô, cùng toàn thể các em thân mến!
Hôm nay, sáng ngày 31 tháng 5, Trường THCS Liên Đồng chúng ta long trọng tổ chức lễ Tổng kết năm học 2012-2013:
I. Về thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.
Nhà trường đã thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục:
 Huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.
 Duy trì sĩ số đầu năm có 605 HS, bỏ 1 em,  cuối năm còn 604 em.
Đội ngũ CBGV ổn định và tiếp tục phát triển về chất lượng,  hiện tại có 56 CB GV NV; GV đạt Chuẩn và trên Chuẩn 100%.
 
II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1. Giáo dục đạo đức:
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tuyên truyền tới toàn thể CBGV, NV và các em HS về các cuộc vận động lớn của ngành như “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” để HS noi theo.
Nhà trường cũng đã phối kết hợp chặt chẽ với gia đình, xã hội tăng cường các biện pháp giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, phát động phong trào  "Nói lời hay, làm việc tốt", nhằm giáo dục đạo đức và góp phần rèn kỹ năng sống cho HS.
Kết quả trong năm qua, nhà trường đã giảm tới mức thấp nhất tỉ lệ HS vi phạm đạo đức và các điều cấm đối với HS; kỷ cương, nền nếp của nhà trường được giữ vững. Không có HS vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.
Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm đạt:
 
Lớp Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Ghi chú
SL % SL % SL % SL %
Tổng 604 447 74,0 150 24,8 7 1,2 0 0,0  
                     
Khối 6 165 117 70,91 43 26,06 5 3,03 0 0  
Khối 7 162 127 78,4 35 21,6 0 0 0 0  
Khối 8 139 97 69,78 40 28,78 2 1,44 0 0  
Khối 9 138 106 76,81 32 23,19 0 0 0 0  
2. Chất lượng dạy và học:
Nâng cao chất lượng dạy và học chính là mục tiêu trọng tâm của phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt" được nhà trường quan tâm và duy trì liên tục trong suốt cả năm học.
Để thực hiện được mục tiêu trên, các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
 Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn kỹ năng tự học cho các em HS.
Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề, các đợt Thao giảng, Hội thi GVDG các cấp.
Thường xuyên sử dụng và sử dụng có hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học đặc biệt là phương tiện dạy học hiện đại, tích cực ứng dụng CNTT vào trong quá trình giảng dạy nhằm kích thích tư duy và gây hứng thú học tập cho các em HS.
Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo yếu nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà và hạn chế  dần tỉ lệ HS yếu, kém.
Các em HS đa số chăm chỉ tích cực học tập ở trên lớp cũng như ở nhà, luôn rèn cho mình kỹ năng học tập các bộ môn, chủ động tham gia vào các hoạt động học tập; trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tham gia học đầy đủ các lớp bồi dưỡng và phụ đạo nhờ vậy kết quả:
* Khảo sát chất lượng cuối năm của Phòng GD đạt 55,2 %, cao hơn mặt bằng của huyện, với điểm trung bình 5,17/4,56 điểm trung bình toàn huyện, được xếp thứ 5.
* Xếp loại học lực cả năm đạt loại:
Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Tổng 604 50 8,3 268 44,4 227 37,6 59 9,8 0 0
                       
Khối 6 165 14 8,5% 73 44,2% 62 37,6% 16 9,7% 0 0%
Khối 7 162 13 8% 71 43,8% 58 35,8% 20 12,3% 0 0%
Khối 8 139 13 9,4% 54 38,8% 55 39,6% 18 12,9% 0 0%
Khối 9 138 10 7,2% 71 51,4% 52 37,7% 5 3,6% 0 0%
* Chất lượng dạy và học thể hiện rõ nét nhất qua kết quả các kỳ thi sau đây:
+Thi HS khá, giỏi lớp 6,7,8 (HSG trường): đạt 72 em
(91 em dự thi, 79,1%.  Tất cả 16 môn-lớp thi đều có HSG, 5môn đạt 100%, 5em đạt 18 đ trở lên, cao nhất NTT Huyền 6E).
 
+Thi HSG huyện: đạt 26 em,
(trong đó 1em ÔLP Vật lý 8);
 
+Thi HSG tỉnh lớp 9  đạt 9/ 5môn; Xếp thứ 2 trong huyện (sau trường chuyên CXH).
Cả huyện đậu 70/90 em, Xếp thứ 2, tính theo tỷ lệ đậu, thứ 4 tính theo điểm TB trong tỉnh.
Danh sách HSG tỉnh gồm:
TT Họ và Tên Môn Lớp Điểm thi Đạt giải
1 Hoàng Thị Thanh Mai GDCD 9E 14,5 Nhì
2 Nguyễn Thị Khánh Huyền GDCD 9E 14,0 Nhì
3 Phạm Thị Châu GDCD 9C 13,0 Ba
4 Cao Thị Lệ Giang GDCD 9E 13,0 Ba
5 Dương Thị Huyền Thư Địa 9C 13,0 Ba
6 Đặng Thị Thủy Sử 9E 15,0 KK
7 Cao Thị Hương Linh Văn 9C 12,5 KK
8 Nguyễn Thị Yến Nhi Văn 9C 12,0 KK
9 Bùi Thị Ánh Toán 9E 10,5 KK
 
+Thi Olympic Tiếng Anh:
Cấp huyện đạt 21 em;
Cấp tỉnh đạt  1 em  (là em Nguyễn Thị Thu Huyền 6E);
 
+Thi Giải Toán qua mạng:  cấp huyện đạt 22 em.
 
+Thi nghề PT đạt loại giỏi 81,9%; loại khá 16,0%, loại Tb  0,7 %;
 
+Thi Giao thông thông minh:  2em vượt qua vòng 3, quý 3.
          Để có 1HSG huyện, HSG tỉnh các thầy, cô giáo, nhà trường đã đầu tư không ít hơn năm chục buổi BD trong kế hoạch, chưa kể hàng chục buổi khác dạy tự nguyện, dạy tăng cường cho HS không kể nắng mưa, trưa tối; tổ chức thi vòng loại chu đáo, đánh giá xếp loại cẩn thận… Tóm lại giá thành 1 HSG là rất cao.
 
+ Thi GVDG cấp trường đạt 9 GV:
(Nguyễn Hải Long, Hồ Thị Lương, Tăng Thị L©m, Bùi Thị Lª, Hoàng Thị Xuân, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn C­¬ng, Dương Hồng Trinh, Cao Xuân Hoa).
+ Thi GVDG cấp tỉnh đạt 1 GV/ 30 GV toàn huyện;
 (thầy Nguyễn Thanh Hiển).
    Được công nhận CSTĐ năm 2012: 1GV
 (thầy Ngô Sỹ Minh. Mức thưởng 2,7 triệu đồng).
 
+SKKN được xếp bậc 3 cấp huyện: 6/6 SKKN;
Được xếp bậc 4 KK năm 2012 cấp tỉnh 1 SKKN
(của thầy Ngô Sỹ Minh)
Đề nghị xếp loại A, loại B cấp tỉnh: 3 SKKN;
(Trương Thị Oanh, Nguyễn Thanh Hiển, Trương Trọng Dũng).
Đó là kết quả được kết tinh bằng bao nhiêu công sức của thầy và trò trong gần 10 tháng qua. Năng lực chỉ mới là điều kiện cần, nghị lực và tâm đức với nghề mới là điều kiện đủ để có được thành tích cao trong công tác GD nói trên.
          Xin được nhiệt liệt biểu dương thành tích trên của thầy và trò trường chúng ta.
III. Công tác lao động, vệ sinh môi trường.
Đảm bảo đủ chế độ lao động hàng tuần đối với tất cả các em HS đã góp phần làm cho cảnh quan trường lớp luôn xanh, sạch, đẹp. Phát động và thực hiện tốt  phong trào  VSMT, trồng được và chăm sóc được hàng chục bồn hoa đẹp xinh.           
IV.  Công tác Đoàn  - Đội.
          Trong năm qua hoạt động của Đoàn - Đội khá tích cực, đã góp phần đáng kể vào việc duy trì các nến nếp kỷ cương trong nhà trường. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          Đoàn TN tổ chức được các hoạt động đảm bảo nội dung, ý nghĩa, tính GD; Chất lượng lễ hội khá vui, hợp lứa tuổi HS, thời lượng vừa phải; Duy trì nề nếp HS trong năm học. Đánh giá khá, so với phong trào Đoàn chung trong huyện hiện tại.
- Đội đã xây dựng được một đội ngũ Ban chỉ huy liên đội, các đội tự quản, đội Cờ đỏ theo dõi thi đua hằng ngày, đánh giá thi đua hằng tuần một cách chi tiết công khai.
- Phối kết hợp chặt chẽ với Đoàn xã để thực hiện tốt kế hoạch hướng dẫn các em HS lớp 9 tiến bước lên Đoàn.
- Tham gia chăm sóc việc Nghĩa trang liệt sĩ của xã, di tích lịch sử Nhà thờ họ Nguyễn.
Tích cực trong công tác Liên Đội là em Hoàng Thanh Mai 9E, Võ thị Khánh 6C, Nguyễn Thị Hoa 7C
V/ Công tác của các tổ chức, đoàn thể trong trường:
+ Các tổ Chuyên môn hoạt động đều, đúng quy định, điều hành các hoạt động chuyên môn thông suốt, hiệu quả.
+ Tổ văn phòng tích cực tự giác hoàn thành tốt các việc được giao.
+ Công Đoàn phối hợp NT tổ chức các việc chia vui, sẻ buồn với CBGV và thân nhân kịp thời, đầy đủ, mặc dù diện thăm hỏi khá nhiều vì số lượng CBGV đông.
+Ban ĐDCM HS thường xuyên bên cạnh nhà trường, trực tiếp cùng nhà trường khuyến khích động viên kịp thời phong trào dạy tốt, học tốt; giáo dục cá biệt, giúp nâng cao chất lượng GD.
VI/Công tác xây dựng CSVC:
Việc gìn giữ CSVC khá tốt ở hầu hết các lớp, hư hao ở mức tối thiểu. Chú trọng tu sửa và mua sắm CSVC đủ cho nhu cầu cơ bản của hoạt động dạy học cả 2 điểm trường;
 Mua mới 74 bộ bàn ghế HS theo chuẩn hiện hành, trang bị cho 4 lớp 6D, 6E, 7B, 7C; 5 bộ bàn ghế GV;
1 bộ bàn ghế văn phòng;
2 bảng lớp học 7B, 9B;
10 quạt treo tường (6A, 6B, 6C, 7C, 7D,7E, 8D, 8E, 9D, 9E);
2 quạt trần (8D, 9E);
Thay thế hàng chục bóng đèn, hàng trăm mét dây tải điện. Tổng trị giá trên 120 triệu đồng.
Công tác bảo vệ CSVC được PGD đánh giá rất tốt khi về kiểm tra.
VII. Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học:
Là công tác trọng điểm, nên được triển khai thực hiện thường xuyên đúng quy định; thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
VIII. Công tác tài chính:
Tham gia BHYT, BHTT gần 100%, đó là việc làm nhân đạo đối với bản thân và cộng đồng.
Thu đúng thu đủ theo quyết định 80/ QĐUB của UBND tỉnh Nghệ An và các quy định hiện hành khác. Tiết kiệm chi , ưu tiên cho công tác dạy học, nâng cao chất lượng GD.
IX. Công tác TV- TBTH:
          Tiếp tục được trang bị mua sắm thêm hơn 37 chục triệu đồng, sách và trang thiết bị dạy học luôn được chú trọng sử dụng với mục đích mang lại hiệu quả tốt cho tiến trình dạy và học, TV TBTH đang phấn đấu theo hướng chuẩn QG mới.
 
X. Công tác thi đua khen thưởng :
Được phát động thường xuyên liên tục qua các đợt thi đua 20/11, sơ kết kì I,  26/3, tổng kết cuối năm học, luôn được sơ kết theo tiêu chí quy định đầu năm và tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời.
          Căn cứ vào thành tích của cá nhân và tập thể, Hội đồng thi đua Trường đã Quyết định công nhận một số danh hiệu cho các tập thể , cá nhân học sinh, giáo viên và ghi danh một số danh hiệu đã đạt được công nhận trong năm học 2012-2013 như sau:
TT

Danh hiệu cho HS

Số lượng đạt DH Tập thể, cá nhân đạt DH
1 +Lớp tiên tiến :  14 em 7C,8E,6C,7E,8C,6E,9C,9E,
6B,6D,7B,7D,9A,7A
2    HSTT :  268 em  
3    HSG VH 50 em  
4    HSG Trường lớp 6,7,8 72 em  
5    HSG huyện 26 em  
6    HSG tỉnh 9 em  
7 HSG T.Anh qua Iternet cấp huyện 21 em  
8 HSG T.Anh qua Iternet cấp tỉnh 1 em  
9 HSG giải toán qua Iternet cấp huyện 22 em  
10 CB Liên đội Giỏi 3 em  
       
 

Danh hiệu cho CBGV

   
1 +LĐTT : 54 CBGV  
2 +Đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở   4  
3 +GVCN Giỏi  :     14 CN các lớp TT.
Cùng  tổng số 478 suất thưởng cho HS trên 12 danh hiệu; Tổng trị giá cho cả thầy và trò trên 40 triệu. Con số ấy nói lên nhiều điều cả về số lượng và chất lượng.
Để đạt được thành tích trên là nhờ:
          Tập thể Hội đồng CB GV NV nhà trường có trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực chuyên môn vững và luôn tâm huyết với nghề nghiệp, biết vượt qua khó khăn, khác biệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
           Nhờ có truyền thống hiếu học các em học sinh Trường Liên Đồng chúng ta, hầu hết chăm ngoan, luôn có ý thức vươn lên trong học tập và tu dưỡng đạo đức.
          Nhờ Chi bộ Đảng và các đoàn thể trong nhà trường đã đồng tâm hợp lực, nhằm đạt được mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao chất lượng dạy và học.
          Nhà trường còn luôn nhận được sự chỉ đạo của phòng Giáo dục, của các Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể của 2 xã nhà; sự phối kết hợp của các bậc phụ huynh, đó chính là những động lực tạo nên sức mạnh về tinh thần giúp nhà trường hoàn tốt nhiệm vụ năm học.
          Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm qua, nhà trường còn một số tồn tại:
          - Một số ít học sinh nhận thức yếu, tiếp thu chậm, sự phấn đấu vươn lên trong tu dưỡng và rèn luyện đạo đức chưa cao nên tỉ lệ học sinh xếp hạnh kiểm Tb trong năm học còn nhiều so với yêu cầu.
          - Một số khác, ham chơi, lười học, nghỉ học không có lý do, chưa đúng mực trong ứng xử với thầy cô giáo, bạn bè,  thiêú ý thức bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh môi trường.
          -Tỷ lệ HS xếp loại học lực yếu còn gần 10% vẫn là con số không mong muốn, có nhiều lý do trong đó có lý do lười học, ý thức tự giác kém.
          -Việc dạy và học tại hai điểm trường còn gặp nhiều khó khăn về địa lý, văn hóa, về việc điều hành trong công việc dạy học, quản lý. Nhiều hạng mục CSVC cũ thiết kế không thích hợp cho trường có quy mô hiện nay.
          -Một số phụ huynh do đi làm ăn xa nên việc chăm sóc, giáo dục con cái còn hạn chế. Ngược lại cũng có HS gia đình có điều kiện, được bố mẹ nuông chiều lại mảng ăn, mảng chơi, ít học.
          Những tồn tại trên nhà trường phải có biện pháp khắc phục trong năm học tới.
Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các thầy, các cô ! Thưa toàn thể các em!
Trường THCS Liên Đồng kết thúc năm học 2012-2013 với bản thành tích khá dày. Đó chính là kết quả của sự nỗ lực, tích cực, linh hoạt, cộng đồng trách nhiệm cao, vượt qua rào cản, phấn đấu không biết mệt mỏi của đội ngũ CB GV NV, những người luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người, và đó cũng chính là kết quả của của sự hợp tác hiệu quả giữa ba môi trường GD nhà trường, gia đình và XH. Tất cả đã trở thành sức mạnh, tạo nên những động lực giúp thầy trò Trường Liên Đồng củng cố và phát triển thương hiệu của mình.
Vì vậy, trong buổi Lễ tổng kết hôm nay, cho phép tôi được cảm ơn các thầy giáo cô giáo đã hết mình vì sự nghiệp trồng người, cảm ơn các em học sinh đã chăm ngoan và học tập tiến bộ, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ban ngành hai địa phương, cảm ơn hợp tác của các bậc phụ huynh HS trong trường.
 Thế là năm học 2012-2013 đã chính thức khép lại, hẹn gặp lại đầu năm học sau.
          Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu, các thầy giáo, các cô giáo.
Chúc  toàn thể các em học sinh về với mùa hè của tuổi thơ vui vẻ.
          Chúc các em HS lớp 9 thành công lớn  trong kỳ thi vào THPT 2013.
                                                   Xin chân thành cảm ơn!
                                                                   HIỆU TRƯỞNG
             
                                                                      Phạm Văn Thường
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Văn Thường

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay19
  • Tháng hiện tại209
  • Tổng lượt truy cập343,834
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây